Printable version
Related Pages
Font Size    

Devi Kirtan

1.Durgati nasini Durge Jaya Jaya,
Kala vinasini Kali Jaya Jaya,
Uma Rama Brahmani Jaya Jaya,
Radha Sita Rukmini Jaya Jaya,
Lakshmi Saraswati Amba Jaya Jaya,
Parvati Ganga Devi Jaya Jaya.

2. Tune: Narayana Achyuta Govinda Madhava Kesava

Rajeswari Bhuvaneswari, Durgati nasini Kripamurti.
Mahalakshmi Parvati Kala vinasini Kali Devi

3. Tune: Radhe Krishna Shyama Murari Govinda Gopala Hare....

Gouri Durga Parvati Gange
Tripura Sundari Daya Karo
Tripura Sundari Daya Karo.

4. Tune: Gopala Gopala Muraliwala

Jaya Gouri Jaya Gouri Sri Durga Mata
Mahamaye Para Sakti Premasvarupi.
Jaya Vani Jaya Vani Sri Mahalakshmi
Parvati Jagadamba Jaya Maha Kali.
Gayatri Savitri Meenakshi Devi
Tripura Sundari Jaya Mahadevi.

5. Tune: Achyutam Kesavam....

Chandike Kalike Hey Jaganmatrike
Bharati Bhamini Bhakta Janapriye
Sarada Sri Durge Sarva Satyatmike
Yoginam Manase Sarvada Pujite.

Jaya Gouri Jaya Gouri Jaya Gouri Sri Durge
Jaya Kali Jaya Mata Mahamaye Mahasakti
Jaya Vani Jaya Vani Jaya Vani Saraswati
Jaya Devi Jaya Devi Jaya Devi Sri Devi.
(Akhilandanayike)

Sarva Yantratmike Sarva Tantratmike
Sarva Mantratmike Sarva Mudratmike
Sarva Satyatmike Sarva Chakratmike
Sarva Varnatmike Srikare Syamike.

Gayatri Savitri Raja Rajeswari
Bhagavati Bhairavi Tripura Sundari
Sri Vani Vangmayi Vijnana Dayini
Chidrupi Chinmayi Advaye Pahi mam.

6. Tune: Hara Hara Siva Siva Sambho

Jaya Gouri Jaya Durga Mata,
Jaya Gouri Jaya Durge Jaya Kalimata.
Jaya Gouri Mata Jaya Kalimata,
Jaya Gouri Jaya Durga Mata.

7. Tune: Jaya Rama Sri Radhe Krishna Bhajale Sita Ram

Jaya Sita Sri Radhe Rukmini, Bhajale Parvati
Bhajale Parvati Pyare Bhajale Mahalakshmi.
Jaya Vani Sri Mahalakshmi Bhajale Sri Durga
Bhajale Sri Durga Pyare Bhajale Sri Sarada.
Bhajale Chandi Sri Chamundesvari Bhajale Jagadamba
Bhajale Jagadamba Pyare Bhajale Jaganmata.
Jaya Kali Sri Katyayani Bhajale Kamakshi
Bhajale Kamakshi Pyare Bhajale Gomati.
Jaya Durga Sri Tripurasundari Bhajale Bhairavi
Bhajale Bhairavi Pyare Bhajale Bhamini.
Jaya Sakti Sri Adi Sakti Bhajale Para Sakti
Bhajale Parasakti Pyare Bhajale Mahasakti.

8. Devika Premi Durga Bolo
Sakti Sakti Bolo Adisakti Bolo
Lakshmi Lakshmi Bolo Mahalakshmi Bolo
Kali Kali Bolo Mahakali Bolo.
Mahakali Bolna Mahalakshmi Bolna
Adisakti Bolna Parasakti Bolna
Moola Prakriti Bolna Prakriti Vikriti Bolna
Durga Durga Bolna Hrim Kali Bolna
Rajeswari Bolna Maheswari Bolna
Ganga Ganga Bolna Bhagirathi Bolna
Tripura Sundari Bolna Vak Devi Bolna
Vani Devi Bolna Vak Devi Bolna.

9. Tune: Bhajo Radhe Krishna Bhajo Radhe Shyama....

Bhajo Tripurasundari Bhajo Chandi Kalike
Bhajo Jaganmata Bhajo Jagat Janani.
Bhajo Jagadambika Bhajo Trigunatmike
Bhajo Mahakanya Bhajo Saraswati.
Bhajo Mahadevi Bhajo Mahasakti
Bhajo Vageeswari Bhajo Vagdevi.
Bhajo Bhadrakali Bhajo Bhavanasini
Bhajo Janamodini Bhajo Nandini.

10. Tune: Hare Krishna Hare Rama Radhe Govinda

Mahalakshmi Mahakali Durgamata
Adisakti Mahasakti Parasakti
Bhajo Durga Mata Bhajo Parasakti
Durga Bolo Bolo Tumko Lakhon Pranam.

11. Jaya Jaya Durga Lakshmi
Jaya Bolo Maha Saraswati
Jaya Jaya Durga Saraswati
Jaya Bolo Maha Saraswati
Jaya Jaya Umasankari
Jaya Jaya Uma Parvati
Jaya Jaya Sita Janaki
Jaya Jaya Radha Rukmini
Jaya Jaya Raja Rajeswari
Jaya Jaya Tripurasundari
Jaya Jaya Mahalakshmi
Jaya Jaya Mahakali

12. Tune: Narayana Achyuta Govinda Madhava Keshava

Rajeswari Maheswari Tripurasundari Mateswari
Mahalakshmi Saraswati Varaprasadini Vageeswari

13. Lakshmi Saraswati Janaki Bolo
Umasakti Kali Bhajo
Umasakti Kali Bhajo

14. Gouri Gouri Gange Mahakali Rajeswari.
Gouri Gouri Gange Mahalakshmi Bhuvaneswari.
Gouri Gouri Gange Parvati Maheswari.

15. Vani Saraswati Vak Devi
Bhagavati Bharati Mam Pahi.

16. Ganga Gita Gayatri Om
Goura Govinda Gurudeva Om
Ganga Gita Gomata Om
Goura Govinda Gurudeva Om

17. Vidya Lakshmi Vijaya Lakshmi Veerya Lakshmi Om
Vara Lakshmi Vinaya Lakshmi Vijnana Lakshmi Om
Dhana Lakshmi Dhanya Lakshmi Dhairya Lakshmi Om
Maha Lakshmi Moksha Lakshmi Nitya Lakshmi Om
Siddha Lakshmi Sarva Lakshmi Soumya Lakshmi Om
Sri Lakshmi Suddha Lakshmi Soubhagya Lakshmi Om
Kanaka Lakshmi Karunya Lakshmi Kripa Lakshmi Om
Gaja Lakshmi Raja Lakshmi Pankaja Lakshmi Om
Adi Lakshmi Ananda Lakshmi Aiswarya Lakshmi Om
Jaya Lakshmi Jagad Lakshmi Jnana Lakshmi Om

18. Tune: Rama Rama Namostute Jaya....

Durga Durga Namostute Jaya Duritaharini Namostute
Chandi Chandi Namostute Jaya Chamundeswari Namostute
Deenoddharini Namostute Jaya Daya Pareswari Namostute
Veena Pani Namostute Jaya Vidya Devi Namostute
Jaganmate Namostute Jaya Jagadambike Namostute
Viswa Vimohini Namostute Jaya Viswa Visalakshi Namostute
Vishnu Patni Namostute Jaya Viswa Vidhayini Namostute
Varapradayini Namostute Jaya Vishnu Maye Namostute
Radha Rukmini Namostute Jaya Sita Janaki Namostute
Parvati Gouri Namostute Jaya Umamaheswari Namostute
Mahalakshmi Namostute Jaya Mahakali Namostute
Mahasakti Namostute Jaya Maha Maye Namostute
Prakriti Vikriti Namostute Jaya Patita Pavani Namostute
Payodhikanye Namostute Jaya Parameswari Namostute
Ganga Rani Namostute Jaya Bhagirathi Namostute
Jahnukanye Namostute Jaya Papaharini Namostute

19. Tune: Govinda Jaya Jaya Gopala Jaya Jaya....

Lakshmiki Jaya Jaya Deviki Jaya Jaya
Aiswarya Dayini Ambaki Jaya Jaya
Vaniki Jaya Jaya Lakshmiki Jaya Jaya
Vidya Pradayini Brahmani Jaya Jaya
Sarada Jaya Jaya Sri Durga Jaya Jaya
Tripurasundari Sankari Jaya Jaya
Kaliki Jaya Jaya Chandiki Jaya Jaya
Durgati Nasini Durgaki Jaya Jaya
Bharati Jaya Jaya Bhamini Jaya Jaya
Bhaktajanapriya Bhairavi Jaya Jaya
Gayatri Jaya Jaya Savitri Jaya Jaya
Raja Rajeswari Sundari Jaya Jaya
Sitaki Jaya Jaya Radhaki Jaya Jaya
Abhaya Pradayini Ambaki Jaya Jaya
Gouriki Jaya Jaya Gangeki Jaya Jaya
Papavinasini Parvati Jaya Jaya
Kamakshi Jaya Jaya Meenakshi Jaya Jaya
Kasi Visalakshi Gomati Jaya Jaya
Saktiki Jaya Jaya Mataki Jaya Jaya
Mokshapradayini Deviki Jaya Jaya

20. Tune: Jaya Govindam Jaya Gopala

Kesava Madhava Deenadayal
Jaya Vageeswari Jaya Vani
Vijnanadayini Sri Vani
Jaya Jnaneswari Jaya Devi
Viswavimohini Sri Devi
Jaya Rajeswari Jaya Lalite
Jayamanamohini Sri Lalite
Jaya Visweswari Jaya Mata
Tripurasundari Sri Mata
Jaya Durgamata Jaya Kali
Varapradayini Varalakshmi
Jaya Mateswari Jaya Sakti
Jaya Katyayani Jaya Lakshmi
Jaya Chamundeswari Jaya Uma
Bhairavi Bhamini Jaya Gouri
Jaya Nidheeswari Maha Lakshmi
Jaya Karunanidhi Jaya Kalyani


copyright © 2020 the divine life society. All rights reserved.